Ochrona przeciwpożarowa – prace gorące

· 1 czerwca 2020

Kurs zawiera 9 wykładów oraz 9 ćwiczeń interaktywnych obejmujących następujące tematy:

 • Prace gorące – przepisy bezpieczeństwa i środki ostrożności
 • Prace gorące – teoria pożaru i wybuchu
 • Prace gorące – gaszenie pożaru
 • Prace gorące – szkody i odpowiedzialność
 • Prace gorące – przed wykonywaniem pracy
 • Prace gorące- podczas i po zakończeniu pracy
 • Prace gorące – jeżeli wybuchnie pożar
 • Prace gorące – systemy certyfikacji w różnych krajach
 • Prace gorące – test końcowy

Program kursu

1. PRACE GORĄCE - WPROWADZENIE

2. Prace gorące - teoria pożaru i wybuchu
3. Prace gorące - gaszenie pożaru
4. Prace gorące - szkody i odpowiedzialność
5. Prace gorące - niebezpieczeństwa związane z pracami gorącymi
6. Prace gorące - Przed wykonywaniem prac gorących
7. Prace gorące - podczas i po zakończeniu wykonywania prac gorących
8. Prace gorące - Jeżeli wybuchnie pożar
9. Prace gorące - systemy certyfikacji w krajach skandynawskich
Dostępny

Kurs Includes

 • 18 Lekcje
 • 1 Test