Ochrona Przeciwpożarowa – użycie gaśnic

100,00  z VAT

Ochrona Przeciwpożarowa jest szkoleniem e-learningowym akredytowanym przez Offshore Training Centre.
Szkolenie prowadzone w języku polskim.

Offshore Training Centre wydaje certyfikat ukończenia kursu (druk MEN) w wersji angielskiej gotowy do samodzielnego wydruku, a na żądanie również w wersji polskiej.

Kurs zawiera  wykład oraz 6 ćwiczeń interaktywnych  obejmujących następujące tematy:

  • Klasy sprzętu gaśniczego
  • Rodzaje gaśnic
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica proszkowa
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica CO2 (śniegowa)
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica wodno-pianowa
  • Kontrola, przeglądy i konserwacja gaśnic
  • Test końcowy
-
+