Ochrona przeciwpożarowa – użycie gaśnic

· 2 czerwca 2020

Kurs zawiera  wykład oraz 6 ćwiczeń interaktywnych  obejmujących następujące tematy:

  • Klasy sprzętu gaśniczego
  • Rodzaje gaśnic
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica proszkowa
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica CO2 (śniegowa)
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica wodno-pianowa
  • Kontrola, przeglądy i konserwacja gaśnic
Dostępny

Kurs Includes

  • 2 Lekcje
  • 6 Tematy
  • 1 Test